Your browser is not supported. Please update it.

Croeso mawr i bawb at ein maes golff campwriaeth sydd yn eistedd mewn amgylchoedd mor darluniadol.

Un nodwedd sydd yn rhoi  profiad mor dylanwadol yng Nghonwy yw’r tywydd. Hwyrach fe fydd eich profiad yn gymharol i’r un a gafodd y golffwyr proffesiynol yn chwarae yn yr rownd terfynol dan yr obaith o’i cael eu cymhwyso i’r pencampwriaeth Agored yng nghlwb golff Brenhinol Lerpwl yn 2014,gwyntoydd garw yn sicrhau ond tri or chwaraewyr a dorodd y cyfartaledd i’r cwrs ar y diwrnod.Neu fe fyddwch yn ffodus, a cael y cyfle i fwynhau tywydd haul cynnes a gogoneddus a sefylla tawel heb wynt yn debygol i’r amod a gafodd y timau or Yr Unod Daleithiau a Prydain Fawr a Iwerddon, a oedd yn  cystadlu am y “Curtis Cup” yn ystod 2021.Pa beth bynnag y maen fwy debygol, fel ddaru Laura Davies (S4C Merched) gwraig oedrannus , Ian Woosnam ac Sam Torrence ( Pencampwriaeth Agored Hyn Cymru) fe fydd y twydd rhywle rhwng y ddau eithaf.

Pa beth bynnag y tywydd ar y diwrnod och ymweliad i ni, fe fydd croeso cynnes Cymraeg yn cael eu sicrhau. Gyda’r gobaith fydd y golff ar eu orau a byddwch yn gadael gyda coffadwriaeth byth gofiadus a cynllun i ddychwelyd in plith ar fyr o dro.

Kevin Jones a Moira Jones (Capteniaeth uniad)

Welcome to our picturesque championship links course.

One of the factors that will influence your experience at Conwy is the weather.  You may have a day similar to that experienced by the hopeful professionals playing in final qualifying for the Open at Royal Liverpool 2014, the strong blustery winds that day ensured that only three players broke par.  You may be lucky and enjoy the same glorious warm sunshine and calm conditions that the USA and GB&I teams had when competing for the Curtis Cup in 2021.  However, it is more likely that, like Dame Laura Davies (S4C Ladies), Sam Torrence and Ian Woosnam (Wales Seniors Open) you will have weather somewhere between these two extremes.

Whatever the weather on the day you visit us, you can be assured of a warm Welsh welcome.  We hope you play your best golf and leave with happy memories and plans to return as soon as possible.

Kevin Jones and Moira Jones (Joint Captains)

Members & Visitor booking

Book Online